Oberhausen Friedrich karl

 
צמד בניינים במרכז העיר המשלבים 11 דירות וקומת מסחר הפרושים על פני 1350 מ”ר. השילוב של מגורים ומסחר יוצר גיוון ופיזור של הסיכון. אחד הבניינים עבר שיפוץ עוד בטרם רכישתו. בבניין השני עברו השטחים הציבוריים שיפוץ מיד עם העברתם לידנו. כמו כן, נעשו פעולות להעלאת התשואה משכירות כגון: החתמת שוכר לשטח המסחרי על חוזה ארוך טווח, התמודדות עם אתגרי גבייה והחלפת החוזים הישנים בחוזים חדשים ועדכניים הכוללים פיקדונות.

מספר דירות שהתפנו מאז רכישת הפרויקט עברו ריענון והשבחה והושכרו מחדש במחירים גבוהים יותר.

רוצים לקבל פרטים על הנכס?

או חייגו: 077-9978945

השקעות פתוחות נוספות